Quyết định hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 23/8/2016 cho ông Nguyễn Ngọc Dân.

 

Quyết định số: 38/QĐ-STNMT, ngày 30/11/2021 về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 23/8/2016 cho ông Nguyễn Ngọc Dân.

 

Xem Quyết định tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*