QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-BCSĐTNMT CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCSĐTNMT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file Quyết định 117/QĐ-BCSĐTNMT tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*