Phú Yên: Phê duyệt Kế hoạch điều tra, thu thập dữ liệu TN&MT

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định số 1130, ngày 30/8/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên nhằm chuẩn bị tốt cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thống nhất trong toàn tỉnh, toàn ngành.

Là cơ sở để hình thành hệ thống Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh được cập nhật thường xuyên, dễ khai thác và sử dụng phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng thông tin cho nhu cầu sử dụng của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 với mục tiêu xây dựng; lập danh sách các loại thông tin, dữ liệu từng lĩnh vực của ngành; sắp xếp, biên mục chỉnh lý tài liệu và số hóa tài liệu, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu của ngành.

Nội dung thực hiện nhiệm vụ bao gồm: Xây dựng hình thức thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; lập danh sách các loại thông tin, dữ liệu từng lĩnh vực của tài nguyên và môi trường phục vụ thu thập hoặc cung cấp; lập bảng thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; lập bảng danh mục thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường; điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; thực hiện việc thu thập, cập nhật thông tin, mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; thực hiện việc xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu thành phần; thực hiện biên mục, chỉnh lý tài liệu giấy; thực hiện số hóa (chuẩn hóa, chuyển đổi và số hóa tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và chưa số hóa).

Chương trình được thực hiện tháng 9/2021 kể từ khi Kế hoạch được phê duyệt với tổng kinh phí 1.432.773.927 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên do cơ quan chủ trì Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thực hiện là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên.

 

Tác giả bài viết: Mỹ Bình

Nguồn tin: Báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*