óp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công văn số 731/STNMT-QLĐĐ ngày 29/3/2021 của Sở TNMT v/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đính kèm: Công văn

Dự thảo

Biên bản

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*