Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đ8ồng Nhân dân tỉnh Phú Yên

Quy định nội dung mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*