Nghị quyết số: 04/2019/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên: Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*