Nghị quyết số: 02/2019/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài và làm việc tại Phú Yên, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Phú Yên và chế độ tiếp khách trong nước.

Tải file tại: Đây

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*