Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ( có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 ).

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ( có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 ).

Tải file nghị định số 82 tại: nghidinh82CP.pdf ( Nguồn từ Cổng thông tin chính Phú).

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*