NGHỊ ĐỊNH SỐ: 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản thu nhập – THÔNG TƯ SỐ: 08/2013/TT-TTCP V/v hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 11 tháng 12 năm 2013 sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số: 2070/STNMT-VP V/v Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Để thuận tiện cho việc thực hiện công văn trên; theo yêu cầu của Lãnh đạo; Trung tâm CNTT đăng tải Nghị định số: 78 của Chính phủ và Thông tư số: 08 của Thanh tra Chính phủ lên Website của Sở để các phòng đơn vị biết tham khảo.

Tải file Nghị địnhsố: 78/2013/NĐ-CP tại Đây.

Tải file Thông tư số: 08/2013/TT-TTCP và các phụ lục kèm theo tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*