Nghị định số: 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ: về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Nghị định số: 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ: về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Tải file Nghị định số 73 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*