Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất”

ND120CP.pdf

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*