Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 và Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP

Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.

Tải file Luật xử lý vi phạm tại Đây.

{jcomments off}

Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tải file Nghị định 81 tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*