Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân và Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tải file đính kèm tại Đây.

Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*