Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006.

Tải file Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*