LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO TỈNH THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2015-2020 và hướng dẫn số 46/HD-MTTW–TNMT ngày 04/4/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

chuanlkk

Quang cảnh buổi Lễ

Chiều ngày 12/8/2016, tại Phòng họp của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo Tỉnh thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện về BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016- 2020. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Đủ – Tỉnh ủy viên, PCT TT UBMTTQVN Tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Thức – Tỉnh ủy viên, GĐ Sở TN&MT, đại diện 05 tổ chức Tôn giáo: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, Công giáo tỉnh Phú Yên, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Phú Yên, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Phú Yên, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Phú Yên và đại diện các phòng, đơn vị của Sở TN&MT, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng tham gia đầy đủ.

Mục đích của Kế hoạch phối hợp nhằm:

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở mỗi địa bàn dân cư và ở địa phương;

– Tăng cường xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*