Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử lý việc quản lý, sử dụng đất của các đơn vị được giao đất, cho thuê đất nhưng đất chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số 07/KL-STNMT ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử lý việc quản lý, sử dụng đất của các đơn vị được giao đất, cho thuê đất nhưng đất chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 07 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*