Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Thành phố Tuy Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tải tại: Đây

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 05/01/2018.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2018.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*