Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

2.Tải file báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa tại Đây

Danh mục các Công trình dự án thực hiện trong năm 2015 : Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015.

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*