Kế họach số 59/KH-CĐVC V/v hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp năm 2013

Kế họach số 59/KH-CĐVC ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Công đòan viên chức Tỉnh “V/v hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp năm 2013”.

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*