Kế hoạch số : 35/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Phú yên V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

Kế hoạch số : 35/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Phú yên V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

Tải file kế hoạch tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*