Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tải file chi tiết tại: 135_KH_UBND

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*