Kế hoạch số: 06/KH-TBCNTT&TT, ngày 16/7/2021 của Tiểu ban CNTT và TT phòng chống, dịch COVID-19 thuộc BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên : Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới của dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file Kế hoạch số 06/KH-TBCNTT&TT tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*