Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tính Phú Yên

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu hóa mã lỏng, Sở Taì nguyên và Môi
trường có kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên chi tiết tại Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*