Tìm kiếm văn bản pháp quy

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tải file nghị định số 33 tại: Đây

 

Thông tư số: 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về thu thập nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Thông tư số: 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về thu thập nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Tải thông tư số 43 tại: Đây

Thông tư số: 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Thông tư số: 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Tải file thông tư số 191 tại: Đây

Thông tư số: 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất khoáng sản.

Thông tư số: 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất khoáng sản.

Tải Thông tư số 42 tại: Đây

Thông tư số: 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000.

Thông tư số: 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000.

Tải file thông tư số 11 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.
Link 188bet, M88, http://bet88.info, keo bong da truc tiep