Quyết định số: 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 32 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...