Công văn số: 2494/STNMT-QLĐĐ, ngày 20/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Tỉnh (lần 2)

Công văn số: 2494/STNMT-QLĐĐ, ngày 20/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của Tỉnh (lần 2).

Tải file Công văn số 2494 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...