21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 003365 do UBND huyện Đồng Xuân cấp ngày 26/7/2013 cho bà Trần Thị Mẫu

Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 003365 do UBND huyện Đồng Xuân cấp ngày 26/7/2013 cho bà Trần Thị Mẫu.

Xem Quyết Định tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*