Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Viet Solutions 2020

Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Viet Solutions 2020 tại Công văn số 1988/STNMT-VP ngày 20/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem file Công văn tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*