Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 15/11/2012, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Thông tư này áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu và không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam.

chatthairan

Theo đó, điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu là: Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ điều kiện về kho bãi; công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (BVMT), đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn về kỹ thuật về môi trường; đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về BVMT.

Đối với phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ TN&MT ban hành, đồng thời phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

Với những loại phế liệu mới phát sinh do nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhưng chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, Bộ TN&MT xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ sung vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Thương nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, hàng năm, trước ngày 31/12, Thương nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm xây dựng báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm gửi Sở TN&MT, Sở Công thương để tổng hợp.

Hàng năm, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương trước ngày 31/1 của năm tiếp theo xây dựng báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu và các vấn đề môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và UBND cấp tỉnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*