Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến Hệ thống thông tin PAKN trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 852/QĐ-BNV, ngày 22/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và công văn số 2954/UBND-NV, ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, thống báo xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Bộ nội vụ đã xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp chi tiết tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*