Hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh Phú yên

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng tờ gấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn và cấp phát đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tải file tờ gấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại: Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*