Hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Công văn số: 2854//SYT-NVY, ngày 19/9/2021 của Sở Y tế Phú Yên  Về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

 

Xem công văn 2854 tại: Đây

Đính kèm hướng dẫn các Chỉ thị của Thủ tướng CP tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*