Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên số 62A đường Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Hội đồng thẩm định Tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Tây Hòa.

Đồng chí Nguyễn Duy Dương – Phó giám đốc sở TN&MT – Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Tây Hòa và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên là: 60.945,06 hecta, dân số 116.090 người. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của QHSDĐ Tỉnh đến năm 2020, UBND huyện Tây Hòa đã phối hợp với Đơn vị tư vấn Công Ty TNHH Hoàng Huy xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015 nhằm phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của Huyện tính đến năm 2020.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung cơ bản điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Tây Hòa.

Kết luận Hội nghị thẩm định ông Nguyễn Duy Dương – Phó giám đốc sở TN&MT – Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định đã thống nhất với Dự thảo Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Tây Hòa, nội dung báo cáo bám sát đề cương và Thông tư số: 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời yêu cầu Đơn vị tư vấn và UBND huyện Tây Hòa chỉnh sửa những nội dung mà các đại biểu đã góp ý trong Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo trình phê duyệt theo quy định./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*