Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hòa

Ngày 10 tháng 02 năm 2014, tại Hội trường Sở TN&MT Phú Yên, Hội đồng thẩm định Tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Đông Hòa.

Đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND Tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Đông Hòa và các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc sở TN&MT.

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên có diện tích tự nhiên là: 26.828,46 hecta, dân số năm 2012 có: 116.003 người, mật độ dân số bình quân 432 người/km2 bao gồm 10 đơn vị trực thuộc. Huyện Đông Hòa là vùng kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đã được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên trong định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020.

Thực hiện Thông báo số: 122/TB-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp huyện, UBND huyện Đông Hòa đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp miền Trung xây dựng QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015 để đảm bảo sự thống nhất việc quản lý Nhà nước đối với đất đai từ tỉnh đến huyện, các xã và ngược lại.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trình bày Báo cáo tóm tắt lập Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ kỳ đầu 2011 – 2015.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên dự hội nghị, ông Nguyễn Như Thức- Giám đốc sở TN&MT – Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận: Hội đồng thẩm địnhthống nhất thông qua Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ đầu 2011 – 2015 của huyện Đông Hòa nhưng phải chỉnh sửa theo các góp ý của các thành viên. Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa phối hợp với Phân viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp miền Trung chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo trình phê duyệt theo quy định./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*