HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Trong hai ngày 16-17/12/2014 tại Tp Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1kiemke 2014

Thành phần tham dự gồm có hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) của 09 huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của các xã, phường, thị trấn; các đơn vị tư vấn và lãnh đạo, cán bộ Chi cục Quản lý Đất đai, VPĐKQSDĐ, Trung tâm Công nghệ Thông tin (TT CNTT) trực thuộc Sở TN&MT.

2kiemke 2014

Các đại biểu tham dự Hội nghị

3kiemke 2014

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm kê đất đai trong công tác quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, nguồn lực đất đai cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đ/c cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện, phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết trên địa bàn mình quản lý, các công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, thời gian hoàn thành các cấp xã, huyện phải đúng quy định; trong công tác điều tra khoanh vẽ ngoài thực địa, đề nghị cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp tốt với đơn vị tư vấn xác định chính xác các khoanh đất, loại đất, đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý đảm bảo chất lượng về tổng hợp số liệu kiểm kê.

4kiemke 2014

Đ/c Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các thành viên tổ công tác kiểm kê đất đai Tỉnh đã lần lượt:

– Giới thiệu Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên;

– Trình bày những nội dung cơ bản của: Kế hoạch 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Phương án phê duyệt theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

5kiemke 2014

Đ/c Phạm Ngọc Hùng – Lãnh đạo VPĐKQSDĐ giới thiệu Phương án kiểm kê đất đai

– Hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập các biểu kiểm kê đất đai theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn khảo sát, khoanh vẽ, cập nhật, chỉnh lý bản đồ để lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn xác định, thể hiện mã loại đất và đối tượng sử dụng đất trên bản đồ kết quả điều tra, kiểm kê theo Công văn số 1592/TCQKĐĐ-CKSQLSDĐĐ của Tổng cục quản lý đất đai; Hướng dẫn xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số; Hướng dẫn cách nạp dữ liệu bản đồ số lên phần mềm TK 2015 để xuất ra biểu bảng.

6kiemke 2014

Đ/c Trương Công Đạt – Lãnh đạo TT CNTT hướng dẫn sử dụng phần mềm TK 2015

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi ý kiến về các vướng mắc của địa phương về công tác tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

Qua hai ngày làm việc của Hội nghị, tất cả các đại biểu đã nắm được đầy đủ các nội dung thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất – là cơ sở cần thiết cho các địa phương tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2014./.

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*