Hội nghị phổ biến những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên nước và khoáng sản.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở; các Phòng, Đơn vị thuộc sở Tài nguyên và Môi trường và gần 130 các tổ chức, đơn vị có hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

1 xuly vipham

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra; lãnh đạo Phòng Tài nguyên Khoáng sản; lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên Nước phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, hoạt động khai thác Tài nguyên nước và Khoáng sản như:

– Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013; Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

– Nghị định số: 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên Nước và Khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.

– Nghị định số: 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2013.

2 xuly vipham

Đồng chí Trần Thị Hà đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra

3 xuly vipham

Đồng chí Trần Trung Trực đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường

4 xuly vipham

Đồng chí Trương Đình Khai lãnh đạo phòng Tài nguyên nước

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi từ phía đại biểu tham dự, vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Bảo vệ Môi trường quản lý môi trường. Những vướng mắc khó khăn của các tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện, đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp trực tiếp thỏa đáng tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị các đại biểu đã cơ bản nắm bắt được các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Bảo vệ Môi trường qua đó nâng cao nhận thức và áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, đơn vị có hoạt động trong các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các văn bản nêu trên.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*