Dự thảo 3 ngày 22 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo 3 ngày 22/8/2014 Quyết định V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file đính kèm tại Đây.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*