Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) thực hiện tại tỉnh Phú Yên

Dự thảo “Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG):

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Xem file đính kèm tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*