Điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Quyết định số: 943/QĐ-UBND, ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án: Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Tải file Quyết định số 943 tại: 943-QD-UBND

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*