Công văn số: 908/STNMT-VP ngày 25/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảng thời hạn hồ sơ, tài liệu

Công văn số: 908/STNMT-VP ngày 25/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý quy chế công tác văn thư, lưu trữ và bảng thời hạn hồ sơ, tài liệu.

Tải file tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*