Công văn số 891/STNMT-VP ngày 8/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 891/STNMT-VP ngày 8/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v

Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Xem Công văn tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*