Công văn số: 533/STNMT-ĐĐ, BĐ&VT ngày 13/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v phối hợp góp ý khối lượng và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập BĐĐC và cấp GCN các công ty nông, lâm nghiệp.

Công văn số: 533/STNMT-ĐĐ, BĐ&VT ngày 13/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v phối hợp góp ý khối lượng và dự toán kinh phí nhiệm vụ lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập BĐĐC và cấp GCN các công ty nông, lâm nghiệp.

Tải file công văn số 533 tại: Đây

Tải file Báo cáo Bộ theo văn bản 296 ngày 28/02/2017 của TCQLĐĐ tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*