Công văn số: 3547/STNMT-VP, ngày 14/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công văn số: 3547/STNMT-VP, ngày 14/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tải file Công văn số 3547 tại: Đây

Tải file công văn số 411 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*