Công văn số: 3350/STNMT-VP ngày 03/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

V/v triển khai Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tải file tại: Đây

Tải file công điện 1699/CĐ-TTG tại: Đây

Tải file CV 6036/UBND-KGVX tại: Đây

Tải file cv số 3164/SYT-NVY tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*