Công văn số: 33/STNMT-kHTC, ngày 07/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai thu hồi dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải file tại: Đây

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*