Công văn số 2849 Triển khai cài đặt sử dụng và truyên truyền ứng dụng PCTT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

Công văn số: 2849/STNMT-VP, ngày 15/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Triển khai cài đặt sử dụng và truyên truyền ứng dụng PCTT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Xem công văn 2849  và hướng dẫn tại: Đây

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*