Công văn số: 2777/STNMT-QLĐĐ, ngày 01/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

V/v góp ý thiết kế Kỹ thuật  – Dự toán

Tải file tại: Đây

Tải file Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*