Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công văn số: 2339/STNMT-VP, ngày 10/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem công văn số 2339 tại: Đây

Đính kèm Thông tư 11 tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*