Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

Công văn số: 21/TTQTMT ngày 12/6/2015 của Trung tâm Quan trắc Môi trường V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 5 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây (kèm theo phụ lục kết quả quan trắc môi trường tháng 5 năm 2015)

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*