Công văn số: 1595/STNMT-KTTV, ngày 26/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải file Công văn tại: Đây

Tải file Dự thảo tại: Đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*